Najciekawsze muzea Warszawy (lista)

Najciekawsze muzea WarszawyJak na stolicę państwa przystało, Warszawa może poszczycić się wieloma nieocenionymi projektami kulturalnymi. W Warszawie powołano do istnienia rozmaite instytucji kultury, wśród których znajdują się oczywiście muzea. Funkcjonują tu zarówno muzea nawiązujące do historii miasta, jak i dziejów całego kraju, a także koncentrujące się wokół działalności artystycznej – teatralnej, muzycznej i innej. Trudno wybrać najciekawsze muzea Warszawy, ponieważ każde zasługuje na zainteresowanie. Spróbujmy jednak po krótce omówić te, do których należy wybrać się w pierwszej kolejności.

Najciekawsze muzea Warszawy (lista)

Muzeum Narodowe w Warszawie

Instytucja narodowa, powołana w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest to jedno z największych muzeów w Polsce, a z pewnością największe w stolicy.

Nazwa instytucji, której ranga stale rosła, została zmieniona w 1916 roku. Niedługo potem podjęto działania związane z budową nowego gmachu dla Muzeum Narodowego. O działaniach tych mówiło się już znacznie wcześniej, ale w czasie II wojny światowej plany te odsunięto na dalszy plan. Ostatecznie budynek ukończono w 1938 roku, ale już wcześniej sukcesywnie oddawano do użytku kolejne jego części i gromadzono w nich liczne zbiory. Niestety w czasie II wojny światowej, mimo ogromnego wysiłku pracowników, część z nich uległa zniszczeniu albo została utracona w wyniku niemieckiej grabieży. Na szczęście dokumentowano wywożone do Rzeszy zbiory, dzięki czemu po wojnie udało się je odzyskać.

W kolejnych latach zbiory muzeum nieustannie się powiększały i konieczna była rozbudowa gmachu (lata 1964-1972). W latach 1995-1996 przekształceniom uległa struktura organizacyjna działów merytorycznych muzeum i zatwierdzona w marcu 1996 roku funkcjonuje tak do dziś. Działów merytorycznych jest siedemnaście, w tym Zbiory Sztuki Starożytnej, Galeria Malarstwa Polskiego, Galeria Malarstwa Europejskiego, Gabinet Monet i Medali czy Biblioteka.

Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy (dawniej Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) jest instytucją gromadzącą i prezentującą zbiory związane z historią Warszawy. Początkowo, od 1936 roku, był to oddział omawianego wyżej Muzeum Narodowego.

Placówka mieściła się w trzech kamienicach na Rynku Starego Miasta: Baryczkowskiej, Kleinpoldowskiej i Pod Murzynkiem. Kamienice te, jak i spora część zbiorów, zostały zniszczone w czasie powstania warszawskiego. Po wojnie podjęto działania mające na celu odbudowę zniszczonych kamienic i reaktywowano muzeum, które finalnie zajęło jedenaście kamienic i trzy dziedzińce.

W latach 2010-2012 wyremontowano piwnice znajdujące się pod ośmioma kamienicami od strony Dekerta, a następnie udostępniono je zwiedzającym. Od 2014 roku placówka nosi nazwę Muzeum Warszawy. Gromadzi zbiory z zakresu archeologii, malarstwa, grafiki, ikonografii, rzeźby, rzemiosła artystycznego, numizmatyki i rysunków architektonicznych.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Stosunkowo nowa, samorządowa instytucja kultury, utworzona w 1983 roku jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Placówkę otwarto 31 lipca 2004 roku, czyli dokładnie w przeddzień sześćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Muzeum nie tylko gromadzi i prezentuje zbiory związane z historia powstania, ale prowadzi również działalność naukowo-badawczą, a także edukacyjną, poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

O muzeum jest ostatnio nieco głośniej za sprawą ustawy o IPN, której towarzyszyło wiele dyskusji na temat stosunków między Polską a Izraelem.

Gmach muzeum wzniesiono w latach 2009-2013 w Śródmieściu Warszawy. Muzeum rozpoczęło działalność w 2013 roku, choć zbiory gromadzono znacznie wcześniej, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Działalność muzeum finansowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorząd terytorialny, jak i instytucję pozarządową.

Muzeum dokumentuje historię Żydów na ziemiach Polskich, ale nie tylko historię tragiczną, powiązaną z Holocaustem. Ukazuje wkład społeczności żydowskiej w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Prowadzi działalność typowo muzealną, ale pełni również funkcję centrum kulturalno-edukacyjnego. W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do odwiedzenia strony muzeum.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Jest to narodowa instytucja kultury, założona stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku. Obecnie muzeum prowadzi działalność w siedzibie tymczasowej, w lokalu przy ulicy Pańskiej 3. Cały czas trwa budowa siedziby docelowej na placu Defilad. Przewidywany termin zakończenia prac to wiosna 2020 roku.

Celem powołanej instytucji jest prezentowanie dorobku i przemian sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym. Obecnie muzeum koncentruje się na tworzeniu kolekcji sztuki, która zostanie przeniesiona i wyeksponowana w nowym gmachu. Oprócz tego placówka prowadzi działalność edukacyjno-badawczą, bierze udział w organizacji wydarzeń kulturalnych, wydaje publikacje i dba o podtrzymanie dialogu pomiędzy tradycją i nowoczesnością.

Inne ciekawe muzea w Warszawie

Omówione wyżej muzea to jedne z najważniejszych obiektów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju. Jednak w stolicy Polski znajduje się także szereg nieco mniejszych instytucji, które mogą zachwycić miłośników teatru (Muzeum Teatralne), techniki (Muzeum Drukarstwa, Muzeum Motoryzacji, Muzeum Wodociągów i Kanalizacji), konkretnych dziedzin artystycznych (Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Domków dla lalek), przyrody, wojska czy sportu. Oferta warszawskich muzeów jest bardzo szeroka i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.