Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Jednodniowa wycieczka to zdecydowanie za mało, by zwiedzić wszystkie zakątki stolicy Polski. Nie brakuje tu miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, zabytków, jak i nowoczesnych obiektów architektonicznych i muzeów. Wartym odwiedzenia miejscem jest niewątpliwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Żydzi w Polsce

Historia Żydów Polskich liczy sobie już ponad 1000 lat. Z tolerancją Żydów na ziemiach polskich było różnie. Przez długi czas odmienna religia nie przeszkadzała Polakom, chętnie współpracowali z osadnikami żydowskimi i wymieniali towary handlowe. Były jednak i okresy trudne dla Żydów, a najtragiczniejszym okazał się czas II Wojny Światowej – Holocaust. Zagłada Żydów na ziemiach polskich nie była dziełem Polaków, ponieważ dokonała jej III Rzesza, wspierana przez uzależnione od niej państwa sojusznicze. W czasie Holocaustu wymordowano również wielu Romów, jak i etnicznych Polaków. Żydowskich ofiar było jednak najwięcej, ich liczba szacowana jest na prawie 6 milionów.

Pomysł na Muzeum Historii Żydów

Tragiczna historia Żydów nie może zostać zapomniana. Wiedzą o tym nie tylko członkowie różnorodnych organizacji i stowarzyszeń, ale także przeciętni obywatele Polski. Część z nich wciąż pamięta wydarzenia II Wojny Światowej, ale osób tych, z oczywistych przyczyn, jest coraz mniej. Muzeum to doskonały sposób na zachowanie pamięci o Żydach, ale i przedstawienie współczesnej kultury żydowskiej.

Inicjatywa utworzenia w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich pochodziła od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Pomysł zaaprobowano nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Wsparcie darczyńców z całego świata było na tyle duże, że w 1995 roku można było przystąpić do prac nad projektem muzeum. Prace te kontynuowano przez kolejnych 10 lat. Oficjalne otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich nastąpiło w 2005 roku, a patronat nad nim objął ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Krótko o Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

POLIN to nie tylko muzeum w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To nowoczesna instytucja kultury, organizująca wystawy, pokazy filmowe, warsztaty, obrazująca nie tylko dawne życie Żydów, ale i ich współczesne losy. Muzeum Historii Żydów Polskich to także miejsce spotkań, dialogu i walki z krzywdzącymi stereotypami o osadnikach żydowskich. Chodzi o to, by Polacy i Żydzi rozumieli i szanowali się wzajemnie.

Muzeum POLIN udostępnia swoje zbiory szerokiemu gronu odbiorców. Nie chodzi jedynie o to, by gromadzić zabytki, ale umożliwić kontakt z nimi. Z tego powodu w Muzeum Historii Żydów Polskich nie tylko można obejrzeć stałą wystawę, ukazującą 1000 lat życia Żydów, ale też różnorakie wystawy czasowe. W zbiorach Muzeum znajdują się zarówno unikalne obiekty o wartości historycznej i artystycznej, jak i pamiątki historyczne, takie jak prywatne zdjęcia czy pocztówki.

Muzeum POLIN czynne jest codziennie, z wyjątkiem wtorku, niemal przez cały dzień. Zwiedzać można indywidualnie bądź z przewodnikiem. Bilety sprzedawane są na miejscu oraz na stronie internetowej www.polin.pl.